Onderwerpen cursusavond

Met de onderstaande linken is een beknopte weergave te zien van de onderwerpen die tijdens de cursusavond besproken zijn.

Week 36

Week 35