Onderwerpen in 2020

week 37, Satipatthanasoetra
week 25, De stroom der dingen
week 16, Vrijheid en beperking
week 15, Pasen
week 14, Geen oordeel
week 12, Corona
week 10, Prajna: wijsheid
week 7
week 6, virya: ijver, energie
week 4 en 5
week 2 en 3, kshanti: geduld, tolerantie, volhardendheid