Sociocratie

In deze map zijn de volgende stukken te vinden die betrekking hebben op de sociocratie.

Sociocratische methode 1 (PDF, op te vragen bij Tenjo)

Handleiding voor het werken in een kring (PDF, op te vragen bij Tenjo)

Informatie t.b.v. scholingsdag op de NP, 7 maart 2015

Aantekeningen scholingsdag, 26 augustus 2018

Positie spiritueel leider, 9 september 2019