Corona maatregelen

We kunnen weer mensen ontvangen in het Dharmahuis, mits aan de voorgeschreven regels van het RIVM voldaan wordt. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om daar zorg voor te dragen. Ga er van uit dat je niet weet of je besmet bent. De voorzorgsmaatregelen zijn er op gericht om de kans zo klein mogelijk te maken dat we iemand anders besmetten of zelf besmet worden.

Cursusavond
Er kunnen maximaal 8 deelnemers tegelijk aanwezig zijn. Het is belangrijk om je bij tijds af te melden wanneer je een keer niet mee kunt doen. Iemand anders kan dan eventueel jouw plaats innemen.

Op een cursusavond zullen we slechts een paar eenvoudige lichaamsoefeningen doen, op een andere manier reciteren en geen thee drinken.

Voordat je komt
Mensen die hoesten, verkouden zijn of grieperig, of die huisgenoten hebben met deze klachten, kunnen niet komen.

We hebben liever niet dat je in het Dharmahuis gebruik maakt van het toilet, dus doe dat thuis als het nodig is. Was thuis ook je handen minimaal 20 sec. met zeep.

Binnenkomst
Voor de voordeur staat een krukje met ontsmettingsmiddel. Desinfecteer je handen daarmee voordat je naar binnen gaat. Desinfecteren heeft alleen zin als je handen schoon zijn. Het is dus niet in plaats van je handen wassen.

Bij aanvang zullen de schermen bij de entree weg zijn, zodat er meer ruimte is om binnen te komen. Kijk wel even voordat je binnen stapt of er voldoende ruimte is.

Binnen staat voor iedereen een stoel op 1,5 m afstand van elkaar. Je kunt daar je jas en tas op leggen en je schoenen er onder schuiven. Mocht het erg druk zijn bij de ingang, trek dan eerst alleen je schoenen uit en maak plaats voor anderen. Als je dat gedaan hebt, pak je eventueel een hulp-kussen en loop dan door naar een mat in de zendo en ga daar zitten. Voordat we beginnen zullen de schermen weer terug geplaatst worden.

Algemeen
Houd altijd 1,5 meter afstand. Wanneer zich een situatie voordoet waarbij dat even niet het geval is, wend dan je gezicht af van de ander, adem niet uit met open mond en loop door.

Raak je gezicht niet aan.

Wanneer je toch een keer moet hoesten, doe dat dan in je elleboog.

Gebruik een papieren zakdoek, dat je direct weg gooit in een afvalemmer die daarvoor klaar staat en desinfecteer daarna je handen.

Mocht het onvermijdelijk nodig zijn om gebruik te maken van het toilet, dan staat daar ook ontsmettingsmiddel. Ontsmet dan eerst de toiletbril en spoel als je klaar bent door met de toiletdeksel dicht. Desinfecteer je handen voordat je het toilet verlaat. Maak geen gebruik van het kraantje. Er is geen handdoek.

Meldplicht
Door deel te nemen aan een activiteit van het Dharmahuis verplicht je je om, indien bij jou binnen 2 weken nadat je in het Dharmahuis geweest bent COVID-19 wordt vastgesteld, dit bij ons te melden. Wij verplichten ons op onze beurt om dit aan alle andere deelnemers die hier geweest zijn ook te melden.

Het vraagt even wat aanpassingen om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten, maar het is fijn dat het weer kan. Al vast bedankt voor je medewerking.