Dharmahuis-nieuwsbrief-kop.jpg
Beste {{voornaam}},

Komende zaterdag organiseert het Dharmahuis een benefietmiddag om geld in te zamelen voor de opvang van vluchtelingen op het Griekse eiland Chios. De situatie daar lijkt steeds nijpender te worden. Een goed moment om daadwerkelijk een duid in het zakje te doen. Kom en geniet ook van het mooie programma!

14.00 uur binnenkomst terwijl percussie en didgeridoogroep Ruach speelt. Er is koffie/thee met zelf gemaakt gebak

14.30 uur welkom door Tenjo en het verhaal ‘Het mooiste geschenk’ wordt verteld
Twee liederen, á capella gezongen door Gea de Vries
Wim Overdijk verteld hoe de situatie op dit moment is op Chios

15.20 uur Informeel; er kan iets gedronken worden met wat lekkers erbij, er zal af en toe aan het rad gedraaid worden waar mooie prijzen mee te winnen zijn, er kan iets bij het kraampje gekocht worden en ondertussen speelt Ruach.

17.30 uur de opbrengst wordt bekend gemaakt en afsluiting

Zie hier voor meer informatie

Vrouwmet kind

Deze vrouw heeft de draagzak net gekregen en is er zichtbaar blij mee.

Ochtendmeditatie

Vanaf maandag 7 maart is het mogelijk om drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) ’s ochtends gezamelijk te mediteren in het Dharmahuis van 7.30 – 8.30 uur. Het initiatief en de organisatie ligt in handen van Eric Radstock. Zie hier voor meer informatie.

Vacature bestuur

De huidige penningmeester kan door omstandigheden zijn werkzaamheden in het bestuur niet langer uitvoeren. We zijn op zoek naar iemand die hem op korte termijn kan vervangen. De hoofdtaak van deze functie is het maken van de begroting en het financiële jaarverslag, tussentijds verslag doen van de stand van zaken, betalen van declaraties, controleren van de inkomsten en uitgaven en deze administreren. We vergaderen ongeveer één keer per maand. Mocht je interesse of vragen hebben dan kan je contact opnemen met Tenjo.

We zouden het ook fijn vinden als iemand het bestuur kan ondersteunen met de pr. Als je bekend bent met sociale media en de activiteiten van het Dharmahuis op een positieve manier onder de aandacht wilt brengen, dan zijn we daar blij mee.

Een hele fijne dag en hartelijke groet,
Tenjo

Stichting Dharmahuis Leeuwarden
Tuinen 15
8911 KB Leeuwarden
06-11755886
contact@dharmahuis.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.