Liefde

KlimaatGesprekken

Wees een eiland voor jezelf

4 Brahmavihara’s

We bespreken de 4 Brahmavihara’s in de cursusgroepen. Zij worden ook wel de 4 Goddelijke verblijfplaatsen genoemd. Het zijn mentale gesteldheden die grenzeloos en heilzaam zijn nl.:

* Maitri – liefde, liefdevolle vriendelijkheid
* Karuna – mededogen
* Mudita – mede vreugde
* Upecha – gelijkmoedigheid

Metta meditatie 2

De volgende meditatie kan je in jezelf herhalen en je intentie afwisselend richten op jezelf, op iemand waar je veel van houdt, op iemand waar je neutraal tegenover staat, op iemand waar je moeite mee hebt en op alle levende wezens. Neem ongeveer 5 minuten voordat je je aandacht verschuift naar iemand anders.

Moge ik/jij/wij gelukkig zijn
Moge ik/jij/wij vrij zijn van lijden
Moge ik/jij/wij leven in vrede en harmonie

Rituelen

Archief vanaf 2015

Vijf overwegingen