Boeddhanatuur?!

Op zaterdagmiddag 26 oktober komt Ciska Matthes naar het Dharmahuis. In de loop van haar leven heeft ze zich breed georiënteerd op zoek naar vrijheid en waarheid. Ze zal iets vertellen over de rijke ervaringen die ze opgedaan heeft tijdens deze spirituele zoektocht. In de loop van de tijd heeft ze een heel eigen stijl van begeleiden ontwikkeld, waarin ze verschillende werkvormen combineert zoals yoga, vipassana en qigong.  Ze zal haar verhaal ervaarbaar maken middels geleide meditaties en fysieke oefeningen. Ciska: ‘Het zen-woord ‘boeddhanatuur’ bleef voor mij jarenlang iets abstracts en mysterieus. Maar vooral door Moojibaba’s aanwijzingen is het tenslotte heel vanzelfsprekend geworden. Alle vormen die ik gebruik, zijn bedoeld om je dit te laten ontdekken.’

In 1999 vertrok Ciska naar Japan, waar ik tot 2005 in Bukkokuji woonde, een Soto-Zentempel onder leiding van Harada Tangen Roshi.
Na haar terugkeer in Nederland trainde ze in Zen vooral bij de lerares Jiun Hogen Roshi in Zencentrum de Noorderpoort.
Daarnaast heeft ze zich ook onder leiding van verschillende leraren in Vipassana-meditatie verdiept. Bij de Insight Meditation Society in Barre (VS), heeft ze een paar keer de lange herfst-retraite van drie maanden gedaan. Hierbij heeft ze kennis gemaakt met de eindeloze rijkdom van de teksten van de Boeddha (de soetra’s van de Pali canon).
Vanaf 2011 heeft ze op verschillende plaatsen mindfulness opleidingen gevolgd (o.a. in Nederland, België en de VS).
In 2015 deed ze de 100 HR Yin Yoga MindfulnessTeacher Training bij Anoshe en Nigam Overington. Yin yoga is een heel rustgevende vorm die zich bij uitstek leent voor verstilling en contemplatie.
Rond die tijd kwam Ciska in aanraking met de satsangs van Sri Mooji, die haar diep raken en inspireren – op haar eigen pad alsook in het lesgeven.

Ciska woont in Amsterdam waar ze een grote verscheidenheid aan cursussen en trainingen aanbiedt op het gebied van meditatie, yoga en mindfulness. Zie hiervoor haar website Het oog van de orkaan.

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Kosten: 10 euro (vrienden 8,50 euro)
Graag vooraf telefonisch of per mail aanmelden (zie contact)