Dharmafonds


Inleiding

Het Dharmafonds is ingesteld door Stichting Dharmahuis Leeuwarden om mensen financieel te ondersteunen die aan een activiteit van het Dharmahuis mee willen doen, maar dat niet kunnen betalen.

Artikel 1: Inkomsten
1.1       Het fonds verwerft inkomsten door donaties die geoormerkt zijn voor dit fonds.
1.2       Donaties kunnen gestort worden op de bankrekening van Stichting Dharmahuis Leeuwarden onder vermelding van Dharmafonds.

Artikel 2: Aanvragen
2.1       Een verzoek dient schriftelijk of per mail gedaan te worden en verstuurd te worden naar het Dharmahuis met als onderwerp ‘Dharmafonds’. Er moet in ieder geval in vermeld staan:
– Naam
– Motivatie waarom een beroep op het fonds gedaan wordt
– Voor welke activiteit het bestemd is
– Welk bedrag gevraagd wordt
2.2       De aanvrager betaald zelf minimaal 30 % van het bedrag van de activiteit.

Artikel 3: Beoordeling
3.1       De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van 2 personen, waaronder Tenjo, die aangesteld is door het bestuur van de stichting.
3.2       Aanvragen en schenkingen worden vertrouwelijk behandeld; persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt buiten de commissie.
3.3       De commissie beslist binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.
3.4       De commissie houdt een geanonimiseerd overzicht bij van de inkomsten en uitgaven van het fonds en legt 1x per jaar verantwoording af aan het bestuur van de stichting over de bestedingen van het fonds en het beleid dat daarbij gevoerd is.

Artikel 4: Uitkering
4.1       Er kan alleen een uitkering gedaan worden als er voldoende middelen aanwezig zijn in het fonds.
4.2       Het bedrag wordt binnen de stichting rechtstreeks geboekt voor de betreffende activiteit.