Dharmahuis

Sinds 2003 verzorgt het Dharmahuis cursussen zenmeditatie in Leeuwarden. In het begin op verschillende locaties en vanaf 2015 in haar eigen sfeervolle ruimte op de Tuinen 15. Om dat mogelijk te maken is op 23 juni 2014 Stichting Dharmahuis Leeuwarden op gericht. Deze stichting heeft de Anbi (Algemeen Nut Beogende) status.
Als je betrokken bent bij het Dharmahuis en het werk wilt steunen dan kan je vriend(in) worden. Kijk hier voor meer informatie.

Zen

In zenmeditatie staat de oefening in éénpuntige gerichtheid centraal. Door onze aandacht in de meditatie op één punt te richten, bijvoorbeeld de ademhaling, zal ons denken rustiger en helder worden. We zijn dan beter in staat om in ons dagelijks leven adequaat te handelen en we krijgen inzicht in wat echt belangrijk is. Gaande weg kan zich een levensstijl ontwikkelen die in harmonie is met onszelf en de wereld om ons heen. Op deze manier kunnen we elkaar werkelijk een helpende hand bieden.
Zen is een stroming in het Boeddhisme.

Nieuwsbrief

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief. De reeds verstuurde exemplaren kunnen hier bekeken worden. Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief.

Dharmafonds

Het Dharmafonds is voor mensen die aan een activiteit van het Dharmahuis willen mee doen, maar dat niet kunnen betalen. Zij kunnen een aanvraag in dienen voor een bijdrage. Mensen die anderen willen ondersteunen om deel te nemen, kunnen een bedrag voor het fonds storten op het rekeningnummer van het Dharmahuis onder vermelding van ‘Dharmafonds’.

Elke aanvraag en schenking wordt vertrouwelijk behandeld.

Een aanvraag dient schriftelijk of via de mail ingediend te worden bij het Dharmahuis. Een commissie van 2 personen, waaronder Tenjo, beoordeelt de aanvraag. De volgende punten moeten in ieder geval genoemd worden: je naam, motivatie van de aanvraag, voor welke activiteit het bestemd is en het gewenste bedrag. Je betaald minimaal 30% van het bedrag van de activiteit zelf.

Zie hier voor het volledige reglement.

Rekeningnummer van het Dharmahuis is NL85 TRIO 0197 9255 53

Media

‘Een week niet praten. Dat is geweldig.’ Interview met Tenjo in het maandblad Liwwadders maart 2020
‘Ik ben milder geworden door te mediteren.’ Rubriek De Doorloper in Huis aan Huis Leeuwarden e.o. 21 juli 2021.
‘Alles komt en gaat.’ Reportage over de relatie die Tenjo heeft met het wad en wat dat te maken heeft met de beoefening van zen. Leeuwarder Courant 31 juli 2021.