Jaarverslag 2017

Na de afronding van de verbouwing en inrichting was 2017 vooral een jaar van stabilisering en speciale aandacht voor onze PR.
Een belangrijk moment was de wijding van zen leraar Tenjo Schröder tot zenpriester (osho). Hiermee werden haar bevoegdheden uitgebreid tot het trainen van nonnen en monniken (unsuï) en het leiden van de geloften ceremonie (jukai). Een drietal zen studenten zijn gestart met de voorbereiding op het doen van de Boeddhistische geloften onder begeleiding van Tenjo osho.
Lopende activiteiten
. Ook dit jaar werden wekelijkse zen cursussen verzorgd. Twee cursussen in Leeuwarden en één in Moddergat.
. Drie keer per week was er de mogelijkheid om ‘s ochtends te mediteren in het Dharmahuis.
. Twee zenochtenden met een programma van 6.30 – 12.30 uur werden aangeboden om langere tijd achtereen te mediteren.
. Maandelijkse studiebijeenkomsten vonden plaats rond het boek “Zen-begin, eindeloos met zen beginnen” van Shunryu Suzuki.
. De nieuwsbrief verscheen het afgelopen jaar vijf keer. Hierin werden activiteiten van het Dharmahuis onder de aandacht gebracht van ruim 300 abonnees.
. Een jaarlijks terugkerende activiteit was de bijeenkomst van vrienden van het Dharmahuis. Naast het inhoudelijke gedeelte over de betekenis van Boeddhabeelden, was er een gesprek over het reilen en zeilen van het Dharmahuis.
. Ook dit jaar was er een voorjaarslezing. Deze werd dit jaar verzorgd door Tetsue roshi met als titel “compassie in deze tijd”.
. Nieuw was het aanbod voor persoonlijke begeleiding. Dat kan in de vorm van persoonlijke gesprekken, maar ook in de vorm van een individuele retraite van bijvoorbeeld een weekend of een week.
. Twee keer per jaar werd een introductiemiddag met aansluitend een introductiecursus georganiseerd.
. Het jaar werd afgesloten met het wereldwijd mediteren voor vrede op oudejaarsdag.

Eenmalige activiteiten
. Het Dharmahuis heeft deelgenomen aan een middag van GGZ Friesland. Deze organisatie wilde kennismaken met levensbeschouwelijke organisaties in Friesland.
. In de zomer werden twee wadlooptochten in stilte georganiseerd onder begeleiding van Tenjo osho. Zij is naast zenleraar ook bevoegd wadloopgids.
. Zenleraar Hogo Dienske verzorgde voor 15 belangstellenden een workshop Sumi-e.
. Drie keer heeft het Dharmahuis een schoolklas ontvangen voor informatie over het Boeddhisme.
. Het Dharmahuis wil haar betrokkenheid op de wereld vormgeven wanneer dit op haar weg komt. Ze organiseerde dit jaar een filmavond rond de documentaire over de plastic soep in de oceaan, met aansluitend een gesprek.

Netwerk
. Kleurrijk Friesland organiseert twee keer per jaar een kleurrijke viering waar afgevaardigden van de “grote” religies en levensbeschouwingen aan mee doen. Het Dharmahuis neemt hieraan deel als Boeddhistische organisatie. Zo ook aan de kleurrijke wandelingen twee keer per jaar langs de gebedshuizen en religieuze ontmoetingsplekken in Leeuwarden.
. Het Dharmahuis is lid geworden van het landelijk netwerk van Boeddhistische organisaties, de BUN, Boeddhistische Unie Nederland.

Publiciteit
. Het Dharmahuis streeft er naar om in Leeuwarden zichtbaar te zijn, om daarmee bereikbaar te worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in zen. Het bestuur heeft daartoe een pr plan opgesteld en besproken. Contacten zijn gelegd met het filmhuis, de vitaliteitsweek van de Noordelijke Hogeschool, en met de Leeuwarder Courant.
. Het Dharmahuis nam deel aan de dag van Aandacht in Dokkum. Het was een mogelijkheid om zich te presenteren en mensen de gelegenheid te geven in twee workshops kennis te maken met zen meditatie, zoals die gegeven wordt in Moddergat.

Bestuur
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar acht keer. Twee nieuwe bestuursleden werden verwelkomd. Eén in de functie van penningmeester, de ander nam de pr-taak van een ander bestuurslid over.
In het interieur van het Dharmahuis werden nog enkele verbeteringen aangebracht. Nieuwe schermen werden gemaakt, waarmee de meditatieruimte meer afgeschermd werd van de entree. Gordijnen zorgen voor een betere isolatie.
Het Dharmafonds dat vorig jaar werd ingesteld voorziet in een behoefte.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Tenjo osho Schröder
Secretaris: Lisette Durenkamp
Pennigmeester: Eric Radstok
Bestuurslid PR: Wilco Sinnema
Bestuurslid algemeen: Rienk Versloot