Jubileum

Op 21 mei 2016 werd het Dharmahuis op de Tuinen 15 in Leeuwarden officieel geopend door onze zenmeester Jiun Hogen roshi, in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Ferd Crone en belangstellenden. Bekijk hier de foto’s van die dag.

Dit 5 jarig jubileum willen we op zaterdag 22 mei 2021 feestelijk vieren. Aangezien we nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zullen we een speciaal digitaal programma aanbieden via Zoom.

Programma
Vanaf 9.45 uur kan je binnen komen met de link die je krijgt als je je aangemeld hebt.
Om 10.00 uur zal de voorzitter van Stichting Dharmahuis, Wilco Sinnema, ons welkom heten en een diashow presenteren dat een overzicht geeft van de ontwikkeling van het Dharmahuis tot nu toe.
Aansluitend zal er een interview plaats vinden met Jiun roshi en Tenjo.
Na een korte pauze zal Jiun roshi een lezing geven. Op de vraag of ze iets zou willen vertellen over hoe natuurlijk wij als mensen zijn, kwam ze met de prikkelende titel ‘Natuurlijk zijn wij mensen’. Aan het einde is er gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst zal uiterlijk om 12.00 uur afgesloten worden.

Aanmelden
Om deel te nemen moet je je aanmelden via de mail bij het Dharmahuis: contact@dharmahuis.nl
Je zult dan een link ontvangen waarmee je op 22 mei vanaf 9.45 uur binnen kunt komen.

Bijdrage
Het programma is gratis bij te wonen, maar een donatie wordt erg op prijs gesteld. De bijdrage kan je overmaken op rekening NL85 TRIO 0197 9255 53 van Stichting Dharmahuis Leeuwarden onder vermelding van donatie Jubileumdag.