Maitri soetra

Soetra van de allesomvattende liefde

Dit is wat iemand die naar vrede zoekt
en naar de stille plaats verlangt, het beste kan doen:
Wees toegewijd, oprecht en vrij van trots,
verstandig en aandachtig, ook bij het spreken.
Wees voldaan en gauw tevreden,
rustig, bescheiden en intelligent;
beheers de zinnen, raak niet in relaties verstrikt.
Hunker niet naar nutteloos bezit.

Streef geen werelds doel na
waarvoor een wijzer mens geen achting heeft.
Laat ieder wezen licht en vrolijk zijn
en groeien in geluk en harmonie.
Hoe ieder wezen ook op aarde leeft,
of het nu zwak is of sterk,
over de bodem kruipt of rechtop gaat
een klein of een reusachtig lichaam heeft,
zichtbaar of onzichtbaar is,
dicht in de buurt of onbereikbaar ver,
al geboren of nog in de schoot van de toekomst:
Laat ieder wezen gelukkig zijn.

Men moet geen misbruik maken van elkaar
en voor geen mens verachting koesteren:
men moet niet, meegesleept door drift of wrok,
de neiging hebben enig kwaad te doen.
Zoals een moeder zelfs haar leven waagt
als zij haar enig kind beschermen moet,
zo kan men tegenover al wat leeft
het eigen gemoed van elke grens ontdoen.

Ontwikkel liefde en wees vriendelijk
voor heel de wereld, en bevrijd het gemoed
van elke belemmering, naar boven, beneden of op gelijke hoogte,
ongehinderd, vrij van afgunst en van spijt.
Of men nu loopt of staat, zit of ligt:
In elke houding die de verveling verdrijft.
Zo moet men deze aandacht oefenen.
Dit is hoe het Goddelijke in deze wereld verwijlt.
Wanneer men geen verkeerd inzicht huldigt,
de Silas verzorgt en wijsheid leeft,
geeft men begeerte naar lust op
en is men niet aan hernieuwde geboorte onderworpen.