Metta meditatie

Moge het mij goed gaan, liefdevol en vredig.
Mogen alle wezens gezond, liefdevol en vredig zijn.
Moge ik op mijn gemak zijn in mijn lichaam, de grond voelen onder mijn zitvlak en voeten, mijn rug lang en recht laten zijn, genieten van mijn ademhaling zoals die stijgt en daalt en stijgt.
Moge ik mijn lichaam en geest kennen en er intiem mee zijn, wat voor gevoel of stemming het ook heeft, kalm of opgewonden, moe of energiek, geïrriteerd of vriendelijk.
Ik adem in en uit, in en uit.
Bewust van de opkomsten en de overgangen, van moment tot moment.

Moge ik aandachtig en mild zijn voor mijn eigen ongemak en lijden.
Moge ik aandachtig en dankbaar zijn voor mijn eigen vreugde en welzijn.
Moge ik vrij en open naar anderen toe bewegen.
Moge ik anderen ontvangen met medeleven en begrip.
Moge ik het lijden van anderen tegemoet treden met vrede, aandacht en vertrouwen.
Moge ik mij de Bodhisattva van Mededogen herinneren; haar 1.000 handen, haar onmiddellijke bereidheid tot actie. Met in elke hand een oog, het instinctieve weten wat te doen.
Moge ik voortdurend de grond van vrede voor mijzelf en anderen cultiveren en volharden in aandacht en toewijding voor dit werk, onafhankelijk van resultaten.
Moge ik weten dat mijn vrede en de vrede van de wereld niet gescheiden zijn; dat onze vrede in de wereld een resultaat is van ons werk voor gerechtigheid.
Mogen alle wezens gezond, gelukkig en vreedzaam zijn.

Maylie Scott (Amerikaanse zenpriester)