Natuurretraite

waar gaat de lente
in gepeins verzonken heen
iedere morgen
Buson Yosa (1716-1783)

Het Dharmahuis organiseert jaarlijks in de eerste twee weken van augustus twee maal een natuurretraite van ieder 5 dagen (maandag tot en met vrijdag). We omringen ons in die tijd door stille natuur. Naast een meditatie programma gebruiken we middelen als schrijven, tekenen en/of fotograferen om onze directe waarneming tot uitdrukking te brengen. Tenjo zal deze week begeleiden.

Aan de rand van het natuurgebied de Oude Venen, net onder Leeuwarden, is een schiereiland van 5 hectaren dat zich de afgelopen 40 jaar nagenoeg zonder menselijk ingrijpen heeft kunnen ontwikkelen van een drassig veengebied in een prachtig verwilderd bos. Het is voor ons alleen bereikbaar met een boot. In het bos is een plek vrij gemaakt waar we met tenten zullen kamperen. Voor water, gas en elektra zijn we afhankelijk van wat we zelf meenemen; daar zijn geen voorzieningen voor.

Tijdens deze dagen ontmoeten we de natuur door open te luisteren, te kijken en te ervaren. In het Japans wordt dat shinrin-yoku (bosbaden) genoemd. We proberen dat te doen op een directe manier, dus zonder tussen komst van ideeën, concepten en oordelen. Onze waarnemingen kunnen we vorm geven door taal (gedicht), tekenen, fotograferen of andere uitdrukkingsvormen, maar dat hoeft niet. Tenjo zal oefeningen aanreiken als ondersteuning.

Het zijn dagen in stilte. ’s Ochtends voor het ontbijt en ’s avonds voor het slapen gaan is er een meditatie programma. Overdag zal er minstens 1 keer per dag gelegenheid zijn om met elkaar te delen wat we maken, of wat ons bezig houdt. Na het avond eten kan er informeel met elkaar gesproken worden tot aan de avondmeditatie. De rest van de tijd zijn we in zwijgen.

Met respect voor het natuurlijke karakter kunnen in het bos onderhoudswerkzaamheden verricht worden zoals zagen, hakken en kan er geholpen worden om een pad aan te leggen. Je kunt dit naar behoefte doen. Er wordt voor ons vegetarisch gekookt.

Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers. De kosten zijn 290 euro als je je vóór 1 juli aanmeldt, daarna kost het €320,-. Neem contact op met het Dharmahuis en ga mee.

Zie hier voor meer foto’s en hier voor een verslag van één van de deelnemers.