Positie spiritueel leider

Positie van de spirituele leider in de organisatie van het Dharmahuis

In het bestuur van het Dharmahuis was de behoefte om de rol van spiritueel leider formeel te beschrijven. Voor advies zou ik contact opnemen met Dominique Hamerlijnck. Zij is voorzitter van het bestuur van de Noorder Poort en zij heeft de studiedag in 2018 begeleid over sociocratie op de Noorder Poort. Ter voorbereiding op het (zoom)gesprek, stuurde ze me op 4 september al vast de volgende informatie.

De spiritueel leider gaat over het spirituele domein. In het spirituele domein is de spiritueel leider de persoon die bepaald wat er gaat en moet gebeuren zonder dat hij/zij gecorrigeerd kan worden.
Naast het spirituele domein is er een zakelijk domein. Het zakelijk domein zorgt er voor dat alle zakelijke dingen, die het spirituele domein mogelijk maken, zo verantwoord mogelijk worden uitgevoerd. In het zakelijke domein wordt gewerkt met de regels van de Sociocratische kring methode. Wat betekent dat alle besluiten met consent worden genomen. Besluiten kunnen gecorrigeerd worden. De spiritueel leider heeft een belangrijke stem in het zakelijke domein. Hij/zij geeft aan wanneer een besluit tegen de spirituele regels in gaat. Dan moet er een nieuwe besluit worden genomen, de spirituele regels zijn leidend. Dit is het gebied waar de gesprekken en uitwisseling ontstaat: hoe kunnen we het zakelijke bedrijf gezond houden en maken binnen de spirituele regels. Een hoe kan als de spiritueel leider iets wil dat haaks staat op een gezonde bedrijfsvoering we hier samen uit komen.
De spiritueel leider is niet de leidinggevende van de zakelijke organisatie, maar er wel nauw bij betrokken.

Dit is ook vertaald naar de statuten van de Noorder Poort. Bijvoorbeeld: de spiritueel leider is adviseur van de Topkring. Voor hem/haar geldt niet de termijn van aftreden en de maximale termijn van zitting in de Topkring.

Tijdens ons gesprek op 9 september kwam het volgende naar voren.

In de voorbereiding van een vergadering moet duidelijk worden of een punt betrekking heeft op beleidsbepaling of op de uitvoering van beleid. Beslissingen die genomen worden over de uitvoering worden doorgeschoven naar iemand die er mee aan de slag gaat (die het beleid gaat uitvoeren). Er worden in het gebied van de uitvoering geen beslissingen genomen volgens de sociocratische methode.

Het terrein van het bestuur is het zakelijke domein. De relatie met het spirituele domein wordt gewaarborgd, doordat de spiritueel leider in het bestuur zit. In het geval van de Noorder Poort is Jiun roshi adviseur in het bestuur. Er zijn geen harde grenzen tussen het zakelijke en spirituele domein. In gesprek zal er steeds gezocht worden hoe dingen uitgewerkt worden en waar verantwoordelijkheden liggen. Wederzijds respect is daar een voorwaarde voor.

Voorbeelden zijn:
Veiligheid: het zakelijk domein kan aangeven dat er een gedragscode wenselijk/noodzakelijk is om een veilige omgeving te creëren. Dat wordt door het spirituele domein uitgewerkt en opgesteld. Het zakelijke domein houdt in de gaten of het in de praktijk goed functioneert. Ze onderhoudt bijv. contact met de vertrouwenspersonen en is verantwoordelijk dat eventuele klachten op een goede manier afgehandeld worden. Dit zal altijd in overleg gebeuren met de spirituele leider.
Financieel: het bestuur houdt in de gaten of de organisatie financieel gezond is.
Klantvriendelijk: het bestuur kan als beleid bepaald hebben dat het Dharmahuis klantvriendelijk moet zijn. In de praktijk kan bekeken worden of dat ook gebeurt; worden mensen vriendelijk te woord gestaan, wordt de mail/telefoon goed beantwoord enz.
Financiële en organisatorische zorg voor personeel.
Verzekeringen

Op de volgende pagina is informatie te vinden van de Noorder Poort die betrekking heeft op de ANBI status: https://zenleven.nl/wordpress/contact/anbi-gegevens/ In het beleidsplan wordt gesproken over het kringstatuut. Daar wordt nog aan gewerkt. T.z.t. kunnen we dat inzien.

Het gesprek met Dominique was verhelderend en ondersteunend voor mij. Ze heeft aangeboden dat als ik/wij er behoefte aan hebben, dit vaker kan plaats vinden.

Tenjo, 9 september 2019