Programma

Zenweekend

Een zenweekend geeft de mogelijkheid om een langere tijd in stilte te zitten. Je zult daardoor zien wat er in je gebeurt; zo kunnen o.a. je voorkeur en afkeer zichtbaar worden. Door er niet op te reageren, zal het uiteindelijk rustiger worden en zal helderheid toenemen.

Kennismaking

Twee keer per jaar, op een zaterdagmiddag begin febuari en begin september, is er gelegenheid om kennis te maken met het Dharmahuis. Tenjo Schröder zal dan uitleg geven over zenmeditatie, het Boeddhisme en de activiteiten van het Dharmahuis.

Wadlopen in stilte

Wat is er mooier dan ons onder te dompelen in de ongerepte natuur van het wad. Jaarlijks wordt er in de zomer een wadlooptocht georganiseerd in stilte. Als het weer het toelaat, zal er ook een meditatief moment zijn aan de rand van een geul.

Natuurretraite

Het Dharmahuis organiseert jaarlijks in de eerste twee weken van augustus twee maal een natuurretraite van ieder 5 dagen (maandag tot en met vrijdag). We omringen ons in die tijd door stille natuur. Naast een meditatie programma gebruiken we middelen als schrijven, tekenen en/of fotograferen om onze directe waarneming tot uitdrukking te brengen.

Wekelijkse cursussen

De centrale oefening die we doen is om met onze aandacht aanwezig te zijn bij wat zich nu aan ons voor doet. Gedachten en gevoelens zullen opkomen en ons af leiden. We kunnen leren om zelf de regie te hebben over waar onze aandacht op gericht is. Het zal ons helpen om steeds meer bij onszelf thuis te komen.

Introductiecursus

Aansluitend op de kennismakingsmiddag start de introductiecursus. Hier wordt informatie gegeven over de verschillende meditatievormen en over het Boeddhisme.

Zenochtend

Studiegroep

Op dit moment bestuderen we de Diamant soetra. Deze maakt deel uit van de Perfectie van Wijsheids-teksten (Prajña paramitā) en de eerste teksten van deze verzameling zijn in de eerste of tweede eeuw voor de westerse jaartelling in India ontstaan. Van de soetra wordt gezegd dat de wijsheid van de tekst zo hard en helder is als diamant en daardoor in staat is om al onze illusies te door klieven.