Scholingsdag 2015

Vooraf :

De sociocratische methode is bedoeld voor organen zoals besturen of afdelingen die het beleid van een organisatie of afdeling bepalen. De methode houdt zich niet bezig met de organisatie van de uitvoering van het beleid.

Misschien wel het belangrijkste basiselement in de sociocratie is het consentbeginsel.
’je consent geven’ is iets wat je -al dan niet- doet bij het beslissen over een (beleids)voorstel  in een kring  .
Je ‘consent geven’ betekent dus niet dat je het met het voorstel volledig eens bent. (dan zouden we met “consensus” werken!) .Het betekent wél dat je tegen het voorstel ‘géén onoverkomelijke bezwaren’ hebt  (dwz dat je er -misschien met tegenzin of moeite- wél mee uit de voeten kan ) . Dat kan een lastige zaak zijn waarbij je goed leiding moet geven aan je zelf .
Want denk er aan : bij het besluiten met consent gaat het er niet om dat we het “beste besluit” nemen , maar dat we een “goed genoeg besluit” nemen , dat het dus een besluit zal zijn dat uitvoerbaar , vruchtbaar en met commitment en draagvlak is.

VMD van het International Zen Institute
Visie
De wereld waarin we leven is een uitbeelding van datgene wat zich in de geest van mensen afspeelt. In deze wereld zijn mensen vervreemd van hun oorsprong. Het International Zen Institute wil een organisatie zijn waarbinnen door iedereen zenboeddhisme beoefend kan worden. Deze beoefening kan ertoe leiden dat mensen terug keren naar hun oorsprong, en zo tot bevrijding komen .
Dit zal leiden tot een positieve verandering van de wereld in het algemeen, en tot een verhoging van het welzijn van alle levende wezens in het bijzonder.

Missie
Het International Zen Institute borduurt voort op het werk van Prabhasa Dharma, zenji en de opvolgers in haar lineage. Ze ondersteunt het programma van de diverse centra in de wereld. Deze programma’s sluiten aan op de verschillende ontwikkelingsfasen in de zentraining en op de verschillende aandachtsgebieden zoals die in het boeddhisme zijn ontwikkeld. Het is de bedoeling dat d.m.v. deze programma’s mensen inzicht krijgen in hun leven, en komen tot bevrijding . Dit bevrijdende leven krijgt vorm in een levenswijze waarin vrede en mededogen een grote rol spelen.

Doelstelling
Het International Zen Institute is een zenboeddhistisch organisatie die toeziet op de cursussen en retraites die worden gegeven aan zowel leken als geordineerden, arm en rijk, jong en oud. Aan allen wordt de gelegenheid gegeven om een vrij en gelukkig mens te worden, en rust te vinden.