Scholingsdag 2018

Aantekeningen van de bijscholing sociocratie op 26 augustus 2018 op de Noorder Poort

Kringen
Een sociocratische organisatie is georganiseerd met kringen. Per kring is een leidinggevende, een gespreksleider en (bij meerdere kringen) een afgevaardigde. Iedere kring heeft twee afgevaardigden in de kring daar boven; de leidinggevende en een andere afgevaardigde. De topkring is de hoogste. Voor de Noorder Poort zitten daar mensen van buiten in. Ze nemen algemene beleidsbesluiten (o.a. over de begroting). Op dit moment heeft het Dharmahuis één kring. Een afgevaardigde is dus niet van toepassing.

Stemmen
De gespreksleider (en de afgevaardigde) worden voor een bepaalde periode (bijv. 2 jaar) gekozen met stembriefjes.

  • De stembriefjes worden ingeleverd
  • Iedereen motiveert zijn/haar stembriefje
  • Iedereen wordt persoonlijk gevraagd of diegene zijn/haar stem wil veranderen
  • de gespreksleider doet een gemotiveerd voorstel
  • besluitnemende ronde (zie besluit nemen)

Een persoon wordt eerst gekozen en daarna wordt gevraagd of diegene het wil doen.

Besluit nemen
Besluiten worden genomen over beleidszaken. De leidinggevende bepaalt hoe het beleid uitgevoerd wordt.

Iemand of een groepje heeft het onderwerp waar een besluit over genomen moet worden voorbereid. Ze hebben een voorstel geformuleerd en gemotiveerd.

  • Beeldvormende ronde

Iedereen krijgt de gelegenheid om vragen te stellen ter informatie. Waar gaat het over. Welke informatie heb je nodig voordat je je stem uit kunt brengen.

  • Meningsvormende ronde

Iedereen kan aangeven wat hij of zij vindt van het voorstel.

  • Besluitnemende ronde

Naar aanleiding van de vorige ronde kan de gespreksleider het voorstel aanbieden voor een besluit, of diegene destilleert er een ander voorstel uit. De vraag is of je consent kunt geven. Consent wil zeggen dat je geen overwegend bezwaar hebt en het voorstel kunt uitvoeren. Als iemand geen consent kan geven, zal de gespreksleider vragen wat je nodig hebt om consent te kunnen geven.

Tenjo, augustus 2018