Vriend worden


Waarom

De beoefening van zenmeditatie is er op gericht om in ons dagelijksleven zo min mogelijk lijden te veroorzaken, of lijden dat er is te helpen verminderen. Wijsheid en mededogen krijgen de kans om zich te ontwikkelen door de beoefening.

Het is mogelijk om het Dharmahuis te ondersteunen in haar activiteiten door je aan te melden als vriend. Met de financiële middelen die hierdoor binnen komen kunnen we onze ruimte onderhouden en ook matten, kussens, meubilair en serviesgoed aanschaffen of vervangen als dat nodig is.

Aanmelden
Je kunt vriend worden door jaarlijks een bedrag over te maken op rekeningnummer NL85 TRIO 0197925553 t.n.v. Stichting Dharmahuis Leeuwarden o.v.v. Vriend. Het richtbedrag is 20 euro, meer of minder mag ook. Het is mogelijk om de stichting te machtigen voor een automatische incasso. Hiervoor kan je dit pdf-formulier gebruiken. In ons privacy beleid kun je lezen hoe we met je gegevens omgaan.

Voordeel
Één keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor vrienden met een aan zen gerelateerde activiteit en dan vertellen we iets over de voortgang van de stichting en de plannen voor de toekomst. We horen graag wat de wensen en ideeën van onze vrienden zijn.

Vrienden krijgen automatisch de nieuwsbrief die een aantal keer per jaar verschijnt en vrienden kunnen korting krijgen op sommige activiteiten van het Dharmahuis.

We zijn blij met iedere gift die binnen komt en worden daardoor moreel en financieel gesteund. Al vast bedankt!

ANBI
Stichting Dharmahuis Leeuwarden is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ze is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Periodieke schenkingen zijn aftrekbaar als deze lopen over een periode van minimaal 5 jaar.