Week 10

Shunryu Suzuki schrijft in het boek Zen-begin: ‘Gewoon kijken en bereid te zijn de dingen met onze hele geest te zien en met ons hele lichaam te ervaren, dat is wijsheid. Met wijsheid bedoelen we niet een bijzondere vaardigheid of filosofie. We moeten ons niet vastklampen aan de een of andere speciale wijsheid, zoals bijvoorbeeld die door Boeddha onderwezen. Wijsheid kun je niet aanleren. Wijsheid komt voort uit je opmerkzaamheid.’

We nemen de werkelijkheid vaak aan als een vast gegeven; zo is het! We hebben daar dan een oordeel over of een interpretatie, een weerstand tegen, of juist een verlangen naar. Hierdoor zien we niet dat de werkelijkheid een vloeibaar gebeuren is, dat van het ene moment naar het andere moment verandert. Ieder moment is anders, ieder moment is nieuw. Onze opmerkzaamheid speelt daar een rol in. Dat kan je ervaren bij gevoelens. Als we iets voelen dat onaangenaam is, dan ontstaat er automatische weerstand en gedrag dat probeert om het onaangename gevoel te vermijden. We fixeren dat gevoel en we worden er vaak helemaal door gegrepen. Dit zal anders zijn als we bereid zijn om het onaangename gevoel volledig te zien en te erkennen. Soms kan het dan transformeren in iets aangenaams, maar dat hoeft niet. Als we bereid zijn te aanvaarden dat het op dit moment niet prettig is, zal ons dat rust en ruimte geven èn het creëert de mogelijkheid dat het verandert. We laten het gaan en vertrouwen het toe aan het natuurlijke verloop der dingen. Door dit proces gade te slaan kunnen we helder naar de situatie kijken en weten we wat we op dat moment te doen hebben.