Week 35

We beginnen dit seizoen met de paramita’s.

Er zijn 6 paramita’s en dat zijn oefeningen. Letterlijk betekent paramita perfectie, of ‘iemand die de andere oever heeft bereikt’. Met de andere oever wordt bedoeld dat iemand voorbij het lijden is. Een bevrijd mens dus. Paramita’s zijn kwaliteiten van de verlichte geest en ze helpen ons om de weg van bevrijding te gaan.

In het mahayana Boeddhisme kennen we 6 paramita’s:

Dana – vrijgevigheid

Shila – ethisch gedrag

Kshanti – geduld, volharding

Virya – toewijding, energie

Dyana – meditatie

Prajna – wijsheid