Week 36

Dana wordt meestal vertaald als vrijgevigheid. Letterlijk betekent dana opgeven, afstand doen.

Een monnik vroeg Hui-Hai: ‘Hoe kan de poort van onze school worden binnengegaan?’
Hui-Hai zei: door middel van de Dana paramita.
De monnik zei: ‘Volgens de Boeddha omvat het pad van de Bodhisattva zes paramita’s. Waarom noemt u alleen die ene? Leg mij alstublieft uit waarom deze op zichzelf voor ons al voldoende is om binnen te gaan.’
Hui-hai zei: ‘Wie in verwarring verkeert, begrijpt niet dat de andere vijf allemaal voortkomen uit de Dana paramita en dat door het beoefenen daarvan ook aan alle anderen is voldaan.
De monnik vroeg: ‘Waarom wordt deze de Dana paramita genoemd?’
Hui-Hai zei: ‘Dana betekent afstand doen’ [relinquishment]
De monnik vroeg: Afstand doen van wat?
Hui-Hai zei: ‘Afstand doen van het dualisme van tegengestelden en dat betekent afstand doen van ideeën over het dualisme van goed en kwaad, van zijn en niet-zijn, van leegte en niet-leegte, van zuiver en onzuiver enzovoort.

In het dagelijks leven hebben we dualiteit nodig om beslissingen te kunnen nemen en om aan een doel te werken. Toch is het belangrijk om de non-dualiteit vanuit je ervaring te kennen en ermee verbonden te zijn. We kennen dat soort momenten allemaal als we bijv. bezig zijn met iets dat we heel erg prettig vinden. We verliezen op dat moment de tijd uit het oog en voelen ons verbonden met wat we aan het doen zijn.

Afgelopen week zond de VPRO de mooie documentaire ‘In de ban van het bos’ uit in het programma Tegenlicht. Aan de ene kant laat het zien hoe meedogenloos we met bossen omgaan. Aan de andere kant toont het de waarde en het unieke samenspel van verschillende organismen. Bomen zijn onderling met elkaar verbonden via een web van schimmels. De organismen in het bos geven en nemen, waardoor het bos bos is. Eigenlijk zouden we moeten leren om als mens te leven, zoals een boom die in het bos staat. Onderling verbonden, niet wetend waar het ene ophoudt en het andere begint.

Opdracht
Onderzoek deze week hoe het is om in de non-dualiteit aanwezig te zijn. Ken je momenten dat dat (spontaan) gebeurt, kan je het beïnvloeden/opzoeken/bewerkstelligen? Ga naar het bos en vraag je af hoe het is om een boom te zijn. Verbind je met de boom, verbind je met het bos.