Week 37

Deze week hebben we uitgewisseld hoe mensen omgegaan zijn met de opdracht van vorige week. Wat kwam je tegen, of wat viel je op?

Opdracht
Wat is het mooiste dat je kunt geven? Kijk naar deze vraag vanuit het gegeven, dat we met geven afstand doen van het dualisme. Er zit dus een paradox in de vraag. Neem de vraag mee zoals je een koan met je meedraagt; er niet over na denken, maar wel inzicht willen hebben in waar de vraag naar verwijst.