Week 43

We hebben gesproken naar aanleiding van de 5 ‘geheugensteuntjes’. De Boeddha adviseerde om ze dagelijks op te zeggen. De formulering is van Thich Nhat Hanh.

1) Ik ben van dien aard dat ik oud word. Er is geen mogelijkheid om aan oud worden te ontsnappen.
2) Ik ben van dien aard dat ik een slechte gezondheid krijg. Er is geen mogelijkheid om aan een slechte gezondheid te ontsnappen.
3) Ik ben van dien aard dat ik sterf. Er is geen mogelijkheid om aan doodgaan te ontsnappen.
4) Alles wat mij dierbaar is en iedereen van wie ik houd zijn van dien aard dat zij veranderen. Er is geen mogelijkheid om aan van hen gescheiden worden te ontsnappen.
5) Mijn daden zijn mijn enige ware persoonlijke bezittingen. Ik kan niet aan de gevolgen van mijn daden ontsnappen. Mijn daden zijn de grond waarop ik sta.