Week 45

Er bestaan geen algemene waarheden over wat goed is en wat niet. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen keuzes en gedrag. De boeddhistische leer heeft als richtpunt om zo weinig mogelijk leed te veroorzaken en/of leed dat er is te verminderen. Je zult in je eigen situatie moeten onderzoeken wat dat betekent.

Meditatie kan je helpen om helder naar een situatie te kijken. Wijsheid en mededogen zullen zich door de meditatieve oefening ontwikkelen. We hebben ze beide nodig, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen. Als we alleen vanuit wijsheid zouden handelen, is de kans aanwezig dat we rigide, star en normatief reageren. Zouden we alleen vanuit mededogen handelen, dan kunnen we een goedzak worden die makkelijk misbruikt wordt.

Mochten we in een situatie zitten waarbij we niet weten wat het juiste is (dat is zo min mogelijk lijden veroorzaken) om te doen, dan kan het verstandig zijn om de vraag een tijdje bij je te dragen zodat je eigen belang (en emoties) wat naar de achtergrond kan raken en je de situatie vanuit wijsheid en mededogen kunt bekijken. Een belangrijk aspect daarbij is om geen onderscheid te maken tussen jezelf en een ander. Jezelf niet voor aan te plaatsen, maar ook niet weg te cijferen. Jezelf niet boven en ook niet onder een ander te zetten. Je zou er van uit kunnen gaan, dat je de ander bent.