Week 6

Virya betekent ijver en energie. De letterlijke vertaling is: iemand die iets wint wat haast niet mogelijk leek.

Deze paramita verwijst in de eerste plaats naar het terug brengen van je aandacht naar dit moment als je afgedwaald bent. Dit valt niet altijd mee. Wat doe je als je eens geen zin hebt, of als je allemaal uitvluchten hebt? Hoe zorg je voor de energie en inzet om toch door te gaan? In het achtvoudige pad vinden we de juiste inzet: niet te krampachtig en niet te slap. Soms moeten we gewoon de ene voet voor de andere zetten om door te gaan. Gaande weg zien we dan hoe het pad loopt. Dit doet denken aan heldendaden die in sprookjes beschreven worden. Een eenvoudige jongeman die om de hand van de prinses vraagt en die eerst een onmogelijk uitziende opdracht moet vervullen. Tegen beter weten in gaat hij op weg en in zijn onnozelheid en oprechte overtuiging dat hij dat moet doen, overwint hij de grootste moeilijkheden. Een held geeft niet op, tenzij wijsheid aangeeft om dat wel te doen. We hebben de overtuiging nodig, dat we de weg die we gaan moeten gaan.

De vier Boddhisattva geloften zien er ook uit als eigenlijk niet mogelijk.
Alle wezens zijn met oneindig vele. Ik beloof ze alle te bevrijden.
De poorten der waarheid zijn ontelbaar. Ik beloof ze alle te betreden.
Verwarringen zijn onuitputtelijk. Ik beloof ze alle te beëindigen.
De weg van Boeddha is ongeëvenaard. Ik beloof hem tot het einde toe te gaan.