Wekelijkse cursussen

Door ons lichaam en onze geest stil te houden ontstaat helderheid, waardoor we beter kunnen handelen in overeenstemming met onze ware natuur. We komen thuis bij onszelf. Tijdens deze oefening zullen gedachten en gevoelens op komen die ons bezig houden. Het vraagt oefening om daar niet door afgeleid te worden.

Cursusbijeenkomst
Lichaamsbewustzijn is belangrijk voor de meditatie. Daarom beginnen we altijd met lichaamsoefeningen.

Iedere bijeenkomst zijn er steeds twee perioden zitmeditatie, loopmeditatie, recitatie en het drinken van thee.

Er worden thema’s besproken zoals het omgaan met gedachten en gevoelens en onderwerpen uit het boeddhisme. Er is gelegenheid voor vragen, zowel in de groep als individueel.

Waar en wanneer
Er zijn cursusbijeenkomsten op maandag-, en woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur en vrijdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.
Op maandag wordt de cursus om de week gehouden in de Wynroas in Moddergat en de andere week is de bijeenkomst digitaal. De digitale bijeenkomsten kunnen door iedereen gevolgd worden (vraag bij belangstelling naar de data aan Tenjo). Op woensdag en vrijdag is de cursus wekelijks in het Dharmahuis in Leeuwarden.

Kosten periode februari t/m juni 2021
Voor alle groepen geldt: er zijn in totaal 18 bijeenkomsten. De kosten zijn €207,-. Dit kan overgemaakt worden op NL85 TRIO 0197 9255 53 t.n.v. Stichting Dharmahuis Leeuwarden. Het is mogelijk om in twee termijnen van €103,50 te betalen. De tweede termijn valt voor de maandaggroep op 12 april, voor de woensdagavond op 14 april en voor de vrijdagmiddag op 16 april.

Zolang de lockdown duurt wordt de cursus digitaal gegeven en wordt het cursusgeld daarop aangepast.

Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld verrekend.

Als de hoogte van het cursusgeld een probleem is, dan kan je een aanvraag doen bij het Dharmafonds.

Data
Maandaggroep
Begint op 1 februari en loopt door tot en met 14 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 1 maart, 5 april, 24 mei.

Woensdaggroep
Begint op 3 februari en loopt door tot en met 16 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 3 maart en 7 april.

Vrijdaggroep
Begint op 5 februari en loopt door tot en met 18 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 5 maart en 9 april.