Wekelijkse cursussen

De centrale oefening die we doen is om met onze aandacht aanwezig te zijn bij wat zich nu aan ons voor doet. Tijdens de zit meditatie richten we onze aandacht op onze adem, tijdens de loop meditatie op het lopen en bij het drinken van thee op het drinken van thee. Gedachten en gevoelens zullen opkomen en proberen om ons af te leiden. We kunnen leren om zelf de regie te hebben over waar onze aandacht op gericht is. Het zal ons helpen om steeds meer bij onszelf thuis te komen.

Cursusbijeenkomst
Lichaamsbewustzijn is belangrijk voor de meditatie. Daarom beginnen we altijd met lichaamsoefeningen of een bodyscan.

Iedere bijeenkomst zijn er steeds twee perioden zitmeditatie, loopmeditatie, recitatie en het drinken van thee.

Er worden thema’s besproken zoals het omgaan met gedachten en gevoelens en onderwerpen uit het boeddhisme. Er is gelegenheid voor vragen, zowel in de groep als individueel.

Waar en wanneer
Er zijn cursusbijeenkomsten op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur en vrijdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur in het Dharmahuis.
Op maandagavond vindt de cursus online plaats via Skype van 19.30 tot ongeveer 21.15 uur. De digitale bijeenkomsten kunnen door iedereen gevolgd worden.

Kosten periode september t/m januari 2023/2024
In deze periode zijn er 17 bijeenkomsten op de maandagavond (digitaal), donderdagavond en vrijdagmiddag. De kosten voor de cursus op donderdag en vrijdag zijn €229,50 (17 x €13,50). Voor de cursus op maandag zijn de kosten €144,50 (17 x €8,50).

Dit kan overgemaakt worden op NL85 TRIO 0197 9255 53 t.n.v. Stichting Dharmahuis Leeuwarden.

Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld verrekend.

Als de hoogte van het cursusgeld een probleem is, dan kan je een aanvraag doen bij het Dharmafonds.

Data
Maandaggroep
De groep start is op 4 september en loopt door tot en met 22 januari. Er is geen cursus op 16 oktober, 4 en 25 december en 1 januari.

Donderdaggroep
De groep start is op 7 september en loopt door tot en met 25 januari. Er is geen cursus op 19 oktober, 7 en 28 december en 4 januari.

Vrijdaggroep
De groep start is op 8 september en loopt door tot en met 26 januari. Er is geen cursus op 20 oktober, 8 en 29 december en 5 januari.