Wekelijkse cursussen

Door ons lichaam en onze geest stil te houden ontstaat helderheid, waardoor we beter kunnen handelen in overeenstemming met onze ware natuur. We komen thuis bij onszelf. Tijdens deze oefening zullen gedachten en gevoelens op komen en ons bezig houden. Het vraagt oefening om daar niet door afgeleid te worden.

Cursusavond
Lichaamsbewustzijn is belangrijk voor de meditatie. Daarom beginnen we iedere avond met lichaamsoefeningen.

Er zijn steeds twee perioden zitmeditatie per avond, loopmeditatie, recitatie en het drinken van thee.

Er worden thema’s besproken zoals het omgaan met gedachten en gevoelens en onderwerpen uit het boeddhisme. Er is gelegenheid voor vragen, zowel in de groep als individueel.

Waar en wanneer
Er zijn cursusavonden op maandag-, woensdag- en donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Op maandag wordt de cursus om de week gehouden in de Wynroas in Moddergat en de andere week is de bijeenkomst digitaal (vraag bij belangstelling naar de data aan Tenjo). De digitale bijeenkomsten kunnen door iedereen gevolgd worden. Op woensdag en donderdag is de cursus wekelijks in het Dharmahuis in Leeuwarden.

Kosten periode september t/m januari 2020/2021
Voor alle groepen geldt: er zijn in totaal 17 bijeenkomsten. De kosten zijn €195,50 (voor Moddergat €175,50). Dit kan overgemaakt worden op NL85 TRIO 0197 9255 53 t.n.v. Stichting Dharmahuis Leeuwarden. Het is mogelijk om in twee termijnen van €97,75 te betalen. De tweede termijn valt voor de maandaggroep op 2 november, voor de woensdag- op 4 november en voor de donderdag- op 5 november.

Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld verrekend.

Als de hoogte van het cursusgeld een probleem is, dan kan je een aanvraag doen bij het Dharmafonds.

Data
Maandaggroep
Begint op 7 september en loopt door tot en met 25 januari. De volgende avonden is er geen cursus: 19 oktober, 7, 21 en 28 december.

Woensdaggroep
Begint op 9 september en loopt door tot en met 27 januari. De volgende avonden is er geen cursus: 21 oktober, 9, 23 en 30 december.

Donderdaggroep
Begint op 10 september en loopt door tot en met 28 januari. De volgende avonden is er geen cursus: 22 oktober, 10, 24 en 31 december.