Wekelijkse cursussen

Door ons lichaam en onze geest stil te houden ontstaat helderheid, waardoor we beter kunnen handelen in overeenstemming met onze ware natuur. We komen thuis bij onszelf. Tijdens deze oefening zullen gedachten en gevoelens op komen en ons bezig houden. Het vraagt oefening om daar niet door afgeleid te worden.

Cursusavond
Lichaamsbewustzijn is belangrijk voor de meditatie. Daarom beginnen we iedere avond met lichaamsoefeningen.

Er zijn steeds twee perioden zitmeditatie per avond, loopmeditatie, recitatie en het drinken van thee.

Er worden thema’s besproken zoals het omgaan met gedachten en gevoelens en onderwerpen uit het boeddhisme. Er is gelegenheid voor vragen, zowel in de groep als individueel.

Waar en wanneer
Er zijn cursusavonden op maandag-, woensdag- en donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Op maandag in de Wynroas in Moddergat en op woensdag en donderdag in het Dharmahuis in Leeuwarden.

Kosten periode februari t/m juni 2020
Voor alle groepen geldt: er zijn in totaal 17 bijeenkomsten. De kosten zijn €195,50. Dit kan overgemaakt worden op NL85 TRIO 0197 9255 53 t.n.v. Stichting Dharmahuis Leeuwarden. Het is mogelijk om in twee termijnen van €97,75 te betalen. De tweede termijn valt voor de maandaggroep op 30 maart, voor de woensdag- op 1 april en voor de donderdag- op 2 april.

Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld verrekend.

Als de hoogte van het cursusgeld een probleem is, dan kan je een aanvraag doen bij het Dharmafonds.

Data
Maandaggroep
Begint op 3 februari en loopt door tot en met 22 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 17 februari, 13 en 27 april en 1 juni.

Woensdaggroep
Begint op 5 februari en loopt door tot en met 24 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 19 februari, 15 en 29 april en 20 mei.

Donderdaggroep
Begint op 6 februari en loopt door tot en met 25 juni. De volgende avonden is er geen cursus: 20 februari, 16 en 30 april en 21 mei.