Zijn als water

Water is de mooiste vorm.
Het geeft leven aan alles, zonder inspanning.
Het stroomt naar de nederigste plaatsen,
bijna gelijk de Tao.

De wijze woont dicht bij de aarde.
Hij richt zich op het goede.
Zij is goed met anderen.
Hij spreekt zachtaardig en vol vertrouwen.
Zij heerst rechtvaardig.
De wijze zorgt dat hij goed is in zijn vak.
Zij doet de goede dingen op het goede moment.

Als je niet vecht, maak je geen fouten.

(tekst 8 uit de Tao Te Ching.
Aangezien met ‘Hij’ ook ‘Zij’ bedoelt wordt, is hier gekozen om deze persoonlijke voornaamwoorden afwisselend te gebruiken)